fa-IR
border
شهرام مینوئی

شهرام مینوئی

مربی
   دکتری و بالاتر
   ایران
   کرمان
   کرمان
   کرمان، خیابان سرباز، دانشگاه فرهنگیان کرمان

از قدیم یک بازی کنندۀ حرفه ای بازی های استراتژی در بازی هایی چون Empire Earth , Age of Empire و بویژه بازی Rise of Nations هستم! در دانشگاه هنر اصفهان به مدت 5 سال بر روی شبیه ساز ها کار نموده ام بویژه شبیه سازهای شهری و قبل از آن در دانشگاه صنعتی مالزی UTM با دانشجویان دوره کارشناسی آموزش شبیه سازهای شهری. در حال حاضر در دانشگاههای آزاد و دولتی کلاس های کارگاهی و آموزشی بازیهای رایانه ای شهرسازی

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران