fa-IR
border
میلاد نوراله زاده

میلاد نوراله زاده

موسس
   لیسانس
   ایران
   البرز
   کرج
   کرج خیابان بهار کوچه نورمحمدی

مدرس و طراح رشته مهندسی ردیابی
آموزش فناوری های rfid - iot - gps - cloud - rtls - smart card - smart phone
طراحی راهکارهای مهندسی ردیابی

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران