fa-IR
border
شاهین مدیررحمتی

شاهین مدیررحمتی

متخصص
border
شاهین اندیش کیفیت

شاهین اندیش کیفیت

   دکتری و بالاتر
   ایران
   گیلان
   رشت
   رشت خ حاجی اباد
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران