fa-IR
border
آرام علی زاده زنوزی

آرام علی زاده زنوزی

سرمایه گذار
border
سان آی پرواز دنیا

سان آی پرواز دنیا

  
   ایران
   تهران
   تهران
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران