border
شهاب خسروی

شهاب خسروی

صاحب ایده (مبتکر)
   دکتری و بالاتر
   ایران
   تهران
   تهران
   دانشگاه تهران

رتبه 1 دکتری
رتبه 7 ارشد
رتبه 2216 دکارشناسی

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران