fa-IR
border
علی کرمی

علی کرمی

موسس
   فوق لیسانس
   ایران
   تهران
   تهران

تجربه راه اندازی تهیه غذای خانگی و فروش

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران