fa-IR
border
امیرحسین   سیف آبادی

امیرحسین سیف آبادی

صاحب ایده (مبتکر)
   دیپلم
   ایران
   لرستان
   ازنا
   ازنا-شهرک المهدی-میدان کبوتر

کار افرین
مدیر وبلاگ ثروت اندیش
.

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران