fa-IR
border
سیدحسن مصطفی زاده

سیدحسن مصطفی زاده

صاحب ایده (مبتکر)
   لیسانس
   ایران
   هرمزگان
   قشم
   پاساژ ستاره واحد ۲۰۰۵

ایده پرداز در زمینه های مختلف ، پیداکردن و از بین بردن نقاط ضعف در امور مختلف

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران