fa-IR
border
پیمان عبادی بلفه تیموری

پیمان عبادی بلفه تیموری

صاحب ایده (مبتکر)
   فوق لیسانس
   ایران
   تهران
   تهران
   تهران - خیابان سرهنگ سخایی - دانشگاه هنر تهران

اینجانب دارای مدرک کارشناسی مهندسی معماری و کارشناسی ارشد معماری و انرژی در دوره می باشم. از جمله رویکردهای شخصی بنده در زندگی رعایت اصول و ابداع روشهایی در برای کاهش مصرف انرژی ، حفظ محیط زیست رشد اقتصادی و اجتماعی در راستای توسعه پایدار می باشد.

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران