fa-IR
border
محمد بابایی

محمد بابایی

صاحب ایده (مبتکر)
   دیپلم
   ایران
   البرز
   کرج
   ازاد

پرتلاش جدی منظم مصمم باانگیزه ومشتاق

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران