fa-IR
border
امیرحسین اصغری

امیرحسین اصغری

موسس
   فوق لیسانس
   ایران
   یزد
   یزد
   یزد بلوار فرودگاه
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران