fa-IR
border
حمید  مرادی

حمید مرادی

موسس
   فوق لیسانس
   ایران
   تهران
   تهران
   میرزای شیرازی- کوچه آزادگان - پلاک 24 واحد 3
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران