fa-IR
border
یونس پیک

یونس پیک

صاحب ایده (مبتکر)
   فوق دیپلم
   ایران
   البرز
   کرج
   کرج بلوار دانشآموز ابو سعید 41 پ16

دستگاهی اختراع و به ثبت رسانده ام که سبک جدیدی از طراحی را در صنعت چوب معرفی میکند این دستگاه باعث اشتغالزایی در 12شغل صنایع چوب و بازده اقتصادی بسیار بالا است که هم اکنون از استقبال زیادی از نحوه طراحی این دستگاه بوجود آمده است این اختراع بسیار کاربردی و اشتغالزاست و دارای ظرح توجیهی 25 صفحه ای که در آن محاسبات تولید در تیراژ بالا و تک فروشی محاسبه شده است وتوضیحات کاما از این اختراع در مورد بازده اقتصادی آن عنوان شده لذا در جهت همکاری یا حق امتیاز این دستگاه دنبال سرمایه گذار هستم .

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران