fa-IR
border
علی محمد یزدانی

علی محمد یزدانی

موسس
   فوق دیپلم
   ایران
   اصفهان
   اصفهان
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران