fa-IR
border
حسام زمانی

حسام زمانی

سرمایه گذار
border
مرکز فینتک انصار

مرکز فینتک انصار

  
   ایران
   تهران
   تهران
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران