fa-IR
border
افروز  هاشمی

افروز هاشمی

صاحب ایده (مبتکر)
   لیسانس
   ایران
   گیلان
   رشت
   گلسار
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران