fa-IR
border
مرتضی جمال زاده

مرتضی جمال زاده

مربی
   فوق دیپلم
   ایران
   اصفهان
   اصفهان
   اصفهان خ صفه

سابقه تدریس در بحث های فرهنگی و سیاسی حدود ۱۰ سال

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران