fa-IR
border
مهدی آزادی

مهدی آزادی

صاحب ایده (مبتکر)
   سوم راهنمایی و پایین تر
   ایران
   گلستان
   آزادشهر

انرژی پاک و آسیب نرساندن به محیط زیست

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران