fa-IR
border
حسین  رضائی منصورآباد

حسین رضائی منصورآباد

موسس
   دیپلم
   ایران
   کهگیلویه و بویراحمد
   یاسوج
   یاسوج . امامت4 پلاک 8
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران