fa-IR
border
احسان موسایی

احسان موسایی

صاحب ایده (مبتکر)
   لیسانس
   ایران
   اصفهان
   لنجان

دارای زمین های بسیار حاصلخیز و بهترین مکان برای دامداری ..شناخت انواع بره نژادهای مختلف مناسب پرواربندی

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران