fa-IR
border
سید بهراد افسر

سید بهراد افسر

سرمایه گذار
border
بریج

بریج

  
   ایران
   تهران
   تهران
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران