fa-IR
border
محمدرضا مشایخی

محمدرضا مشایخی

متخصص
   فوق لیسانس
   ایران
   تهران
   تهران
   تهران، شهر قدس
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران