fa-IR
border
مرتضی مبارکی

مرتضی مبارکی

صاحب ایده (مبتکر)
   لیسانس
   ایران
   سمنان
   دامغان
   سمنان دامغان روستای امام اباد

مرتضی مبارکی دانشجوی مهندسی صنایع هستم و یک دامداری متروکه در روستای امام اباد .پدرم ب من داده برای راهندازی این مکان مقداری سرمایه لازم دارم ب دلیل موقعیت مناسب داشتن یک دامداری سنتی داخل این زمین و زمین زراعی در کنار دامداری تصمییم گرفتم که از این موقیعت مناسب استفاده کنم این مکان هم امتیازاب صنعتی داره هم اب چاه روستا تا جلوی زمین لوله کشی شده

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران