fa-IR
border
مریم یزدی

مریم یزدی

صاحب ایده (مبتکر)
   لیسانس
   ایران
   یزد
   یزد
   بلوار مدرس
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران