fa-IR
border
علیرضا نجفی

علیرضا نجفی

متخصص
   لیسانس
   ایران
   تهران
   تهران
   tehran
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران