fa-IR
border
عرفان  مرادی

عرفان مرادی

متخصص
   لیسانس
   ایران
   کرمانشاه
   کرمانشاه

دارای 6سال سابقه کار تخصصی تخصص کامل شبکه سیسکو هم پسیو و هم اکتیو انجام پروژه های متعدد

شرکت نفت شرکت گاز بیمارستان طالقانی دانشگاه آزاد و دانشگاه رازی و...

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران