fa-IR
border
حسن طاهری

حسن طاهری

سرمایه گذار
border
لیزینگ پارسیان (زیرمجموعه بانک پارسیان)

لیزینگ پارسیان (زیرمجموعه بانک پارسیان)

  
   ایران
   تهران
   تهران
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران