fa-IR
border
علیرضا نورمحمدی

علیرضا نورمحمدی

موسس
   فوق دیپلم
   ایران
   تهران
   تهران
   میدان ولیعصر نرسیده به جمهوریلاک5 واحد 17
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران