fa-IR
border
سمیه حدادیان

سمیه حدادیان

مربی
   دکتری و بالاتر
   ایران
   کرمانشاه
   کرمانشاه
   بیکار

دارای دکتری ادبیات فارسی و چند مقاله به چاپ رسیده و در دست چاپ

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران