fa-IR
border
لیلا جلات ابادی

لیلا جلات ابادی

مربی
   لیسانس
   ایران
   سیستان و بلوچستان
   ایرانشهر
   ایرانشهر سرزه

علاقه زیاد به خبر نگاری دارم

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران