fa-IR
border
محمد بخشی مشهدلو

محمد بخشی مشهدلو

صاحب ایده (مبتکر)
   دکتری و بالاتر
   ایران
   اردبیل
   گرمی
   آموزش و پرورش گرمی

اینجانب محمد بخشی فرزند جانباز متوفی، دانش آموخته دکتری تخصصی روانشناسی، شاغل در مدیریت آموزش وپرورش گرمی، مدرس دانشگاه پیام نور واحد گرمی، دارای بیش از 10 جلد کتاب تالیفی و چندین مقاله علمی-پژوهشی معتبر داخلی و خارجی و همچنین چندین مقاله در همایش و مجلات علمی-تخصصی و علمی-ترویجی می باشم.

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران