fa-IR
border
محدثه مهریزی

محدثه مهریزی

صاحب ایده (مبتکر)
   دکتری و بالاتر
   ایران
   تهران
   ورامین
   ورامین

تجربه کار های تیمی و مراکز نوآوری

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران