fa-IR
border
مسعود مهران پور

مسعود مهران پور

صاحب ایده (مبتکر)
   دیپلم
   ایران
   البرز
   کرج
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران