fa-IR
border
مسیب  خانی

مسیب خانی

نماینده شرکت
border
فرداد

فرداد

   دکتری و بالاتر
   ایران
   یزد
   یزد
   یزد خیابان کاشانی کوچه 68 پلاک 100 شتابدهنده فرداد
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران