fa-IR
border
حامد  دستفروشان

حامد دستفروشان

مربی
   فوق لیسانس
   ایران
   تهران
   تهران
   تهران - خیابان شیخ بهایی- کوچه اوستا - مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران