fa-IR
border
فرزاد  صالحی

فرزاد صالحی

متخصص
   دکتری و بالاتر
   ایران
   مرکزی
   اراک
   اراک شهرک صنعتی شماره 1 مرکز خدمات فناوری و کسب و کار واحد 603

مدرک ارشد صنایع و دکترای DBA - و 35 سال تجربه در صنایع مختلف ریلی - ادوات کشاورزی - آلومینیم - مدیر بزنامه ریزی در شرکتهای بزرگ صنعتی -مدیر پروژه های بزرگ ساخت لکوموتیو - ساخت مترو و..... طراح کارخانجات و خطوط تولید ساخت واگن های باری و مسافری -

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران