fa-IR
border
بهنام میرابی

بهنام میرابی

متخصص
   دکتری و بالاتر
   ایران
   تهران
   تهران
   تهران- ونک
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران