fa-IR
border
حسین جرئتی

حسین جرئتی

سرمایه گذار
  
   ایران
   فارس
   شیراز
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران