fa-IR
border
سبحان پازوکی

سبحان پازوکی

صاحب ایده (مبتکر)
   دیپلم
   ایران
   تهران
   تهران

سابقه نویسندگی و کارگردانی تله فیلم
دستیاری آقای سیدجواد رضویان
همکاری در چند فیلم کوتاه

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران