fa-IR
border
سبحان پازوکی

سبحان پازوکی

صاحب ایده (مبتکر)
  
   ایران
   تهران
   تهران

سابقه نویسندگی وکارگردانی تله فیلم
دستیاری آقای سیدجواد رضویان
همکاری در چند فیلم کوتاه

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران