fa-IR
border
کامران محمدیان

کامران محمدیان

مربی
   لیسانس
   ایران
   اصفهان
   شهر رضا
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران