fa-IR
border
محمود بخشی

محمود بخشی

سرمایه گذار
  
   ایران
   بوشهر
   بوشهر
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران