fa-IR
border
محسن میرزایی

محسن میرزایی

موسس
   دیپلم
   ایران
   تهران
   ری
   میدان فردوسی، خیابان نجات الهی،مرکز پزشکی خاص
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران