fa-IR
border
حسین فرامرزی

حسین فرامرزی

موسس
   دیپلم
   ایران
   اصفهان
   اصفهان
   اصفهان خیابان فلاطوری
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران