fa-IR
border
اسماعیل ایلانی

اسماعیل ایلانی

موسس
   لیسانس
   ایران
   فارس
   شیراز
   خیابان اردیبهشت، برج IT، طبقه 2، واحد 26
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران