fa-IR
border
سودابه محمدی

سودابه محمدی

مربی
   فوق لیسانس
   ایران
   کرمانشاه
   کرمانشاه
   بزرگراه امام خمینی.دانشگاه صنعتی کرمانشاه
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران