fa-IR
border
امیرحسین حسینی

امیرحسین حسینی

موسس
   فوق دیپلم
   ایران
   البرز
   کرج
   کوهسار
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران