fa-IR
border
میلاد زارع زردینی

میلاد زارع زردینی

صاحب ایده (مبتکر)
   فوق لیسانس
   ایران
   یزد
   یزد
   ازاد
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران