border
مصطفی حسینی زاده

مصطفی حسینی زاده

صاحب ایده (مبتکر)
   لیسانس
   ایران
   تهران
   تهران

درود پروردگار پندارهای پاک بر شما . بزرگترین و بارزترین مشخصه ام پشتکار و اراده ی همیشگی هست و در رابطه با شرایط و موقعیت های مختلف بسیار انعطاف پذیرم . کارهای زیادی رو در زندگیم انجام دادم که باعث شده درست راه رفتن و راه درست رفتن رو خوب یاد بگیرم البته هر کسی دارای نقصان هست . در حال حاضر روی پروژه شهر هوشمند کار می کنم که مهمترین انگیزه ی زندگیم شده . در پناه پروردگار پندارهای پاک ، پاینده و پیروز و پرانرژی و پویا باشید .

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران