border
علی عزیزی

علی عزیزی

نماینده شرکت
border
گروه برنامه نویسی یاس

گروه برنامه نویسی یاس

   دیپلم
   ایران
   سمنان
   شاهرود
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران